Assemblea General Ordinària 2021

Assemblea General Ordinària 2021

Estimat/a Berberisco/a:

Per la present em dirigisc a tu, per a convocar-te a l’Assemblea Gerela Ordinària (de la CREUA), que tindrà lloc, Déu mitjançant, el dissebte 18 de setembre de 2021, en el SALÓ PRINCIPAL de la SOCIETAT DE FESTERS, accés per la plaça Latonda, a les 17:30h en primera convocatória i a les 18:00h en segona. Amb el següent ordre del día.

1r) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
(Mig Any 01-03-2020

2n) Dació de comptes exercici 2020. Apovació i tancament.

3r) Dació de comptes exercici 2021. Aprovació i tancament.

4t) Informe Presidéncia.

5è) Precs i Preguntes.

6é) Elecció President i Junta Directiva

Ontinyent a 31 d’agost de 2021

NOTA: l’ús de la mascareta será obligatoria i es mantidnràn les distàncies de seguretat.